-->
โทร หรือแชทผ่านไลน์ ได้ที่
+66 2 652 0044
โทร หรือแชทผ่านไลน์ ได้ที่
+66 2 652 0044
เริ่มออกเดท
เริ่มออกเดท

รักนี้พี่(รัฐบาล)จัดให้


3d nature wallpaper for mobile widescreen 2 400x300ครั้งหนึ่งที่เกาหลีใต้ มีการใช้สโลแกนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาอัตราเกิดที่ลดต่ำลงว่า “พูซานคือเมืองชั้นดีที่ควรแก่การกำเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตอย่างสมบูรณ์” (Busan, a good city to give birth in and raise a child) โดยออกค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์เพื่อการตั้งครรภ์ให้กับคู่สมรสที่มีบุตรยาก ช่วยการผสมเทียมด้วยวิธีต่างๆ ติดตามการตั้งครรภ์ด้านการแพทย์อย่างใกล้ชิด เมื่อคลอดแล้วมีปัญหา ก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลท้องถิ่นยังจัดงานในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้โอกาสชายหญิงได้พบกัน มีบริการหาคู่ในรูปแบบต่างๆ เช่นว่าจ้างบริษัทเอกชนให้จัดบริการหาคู่ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งมีแผนเพิ่มเงินเดือนและเงินสมทบอื่นๆ ให้กับครูในศูนย์เลี้ยงเด็กและสถานอนุบาล นโยบายเหล่านี้ดำเนินการต่อเนื่องมาสี่ปีแล้วโดยที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ช่วยค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่มีบุตรหลายคน ลดค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน นอกจากเมืองพูซานแล้วอีกหลายๆ เมืองก็มีโครงการเด่นๆ เหมือนกัน เช่น การช่วยเหลือทางการเงินแก่มารดาที่มีบุตรคนที่สองหรือสาม หรือการจัดบริการหาคู่ในบางเมือง และการให้เงินช่วยค่างานแต่งงาน เป็นต้น

ส่วนที่สิงคโปร์มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งคนสิงคโปร์มีอัตราการแต่งงานและ การเกิดค่อนข้างต่ำ โดยอัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.2 จากสถิติในปี 2551 -2552 ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงส่งเสริมการมีคู่และเพิ่มจำนวนประชากร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ MCYS ทุก ๆ ปี นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนประชากรในถ้อยแถลงวันชาติ (National Day Rally) รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบาย/มาตราการเพื่อส่งเสริมการแต่งงานและการมีบุตรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงแผนการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการพัฒนาเด็ก (Baby Bonus) ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2544 และได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุก 3-4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชาวสิงคโปร์มีบุตร โดยรัฐจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่บิดามารดา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินสด (cash gift) สำหรับการคลอดบุตรคนที่ 1 และ 2 จำนวน 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/คน และเงินสดสำหรับบุตรคนที่ 3 และ 4 จำนวน 6,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/คน บัญชีเงินฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก (Children Development Account - CDA) หากบิดามารดาเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรที่เกิดหลังวันที่ 17 ส.ค. 2551 รัฐบาลจะสมทบทุนให้อีกในจำนวนเท่ากัน (a dollar-for-dollar matching) โดย CDA สามารถนำไปใช้จ่ายศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนและค่าเล่าเรียนในโรงเรียนที่จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ และใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุตรได้ทุกประเภท วันที่ 20 ส.ค. 2551 สิงคโปร์ประกาศใช้นโยบาย “Marriage & Parenthood Package”เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนแต่งงานและผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้ประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การแต่งงาน (Getting married) อาทิ บริการหาคู่ และเพิ่มวงเงินอุดหนุนเพื่อช่วยคู่แต่งงานซื้อที่อยู่อาศัย (2) การมีบุตร (Having Children) อาทิ การให้เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลเพื่อช่วยสามีภรรยาที่มีบุตรยาก และการทำให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการคลอด (3) การเลี้ยงดูบุตร (raising and caring for children) อาทิ การลดหย่อนภาษีให้บิดามารดาที่มีงานทำ การให้ Baby Bonus และการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนและโรงเรียนอนุบาลเพื่อให้มีคุณภาพและประหยัด (4) การสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัว (Work-life support) อาทิ การอนุญาตให้มารดาลาคลอดได้ 4 เดือนโดยได้รับเงินเดือน (บริษัทจ่ายเพียง 2 เดือนแรก และรัฐจ่ายเงินเดือน 2 เดือนหลัง) และการอนุญาตให้บิดามารดาลาไปดุแลบุตรอายุต่ำกว่า 7 ปีได้ 6วัน/ปี โดยได้รับเงินเดือน

และที่ญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะคนวัยทำงานลดจำนวนลงเรื่อย ๆ เนื่องจากอัตราการเกิดต่ำ นายกรัฐมนตรี ยูกิโอะ ฮาโตยาม่า และพรรคประชาธิปไตยของญี่ปุ่น (ดีพีเจ) ได้เสนอแผนจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมการมีลูก โดยมีมูลค่าสูงกว่าระบบจ่ายเงินปัจจุบัน กว่า 3 เท่า นอกจากนี้พรรคดีพีเจ ยังเสนอให้เพิ่มการจ่ายเงินให้แก่เด็กเกิดใหม่คนละ 550,000 เยน หรือ 6,000 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าอัตราปัจจุบัน 31% พร้อมกับสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ค่าเล่าเรียนฟรีจนถึงระดับมัธยม และบริการดูแลเด็กในช่วงกลางวัน โดยคาดว่าต้นทุนการดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ที่ราว 71 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการดูแลประชากรสูงวัยของประเทศ โดยปัจจุบันรายจ่ายสำหรับผู้เกษียณอายุของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 8.7% ของจีดีพีประเทศมูลค่า 4.9 ล้านล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ญี่ปุ่นหวังจะเดินตามรอยของประเทศอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส ที่ทุ่มงบฯ 3.8% ของจีดีพี ดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรแก่ครัวเรือน เช่น บริการดูแลเด็กในช่วงกลางวันราคาย่อมเยา และการอนุญาตให้พ่อแม่ลาหยุดนานขึ้นหลังมีลูก ส่งผลให้อัตราการเกิดเพิ่มเป็น 2.02 คนต่อแม่ 1 คน ปัจจุบันญี่ปุ่นใช้งบฯ 1.3% ของจีดีพีสำหรับสวัสดิการด้านครอบครัว อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของรัฐบาลใหม่อาจจะขัดแย้งกับนโยบายญี่ปุ่น และประเด็นวัฒนธรรมที่ไม่กระตุ้นให้คนมีลูก เช่น กฎหมายลดหย่อนภาษีที่กระตุ้นให้ครอบครัวมีคนหารายได้คนเดียว และทำให้เหล่าคุณแม่เลือกอยู่บ้านอย่างเดียว ซึ่งทำให้นโยบายองค์กรที่เป็นมิตรกับคนมีครอบครัวและการยอมรับคุณแม่ทำงานนอกบ้านค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ ในบรรดากลุ่มประเทศจี 10 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจำนวนคุณแม่วันทำงานที่มีลูกอายุน้อยกว่า 2 ขวบน้อยที่สุดคือราว 30% ขณะที่สหรัฐมี 54% และเนเธอร์แลนด์มีสูงถึง 73%
นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจ การหาคู่ยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ จากสภาพเศรษฐกิจและเทคโนยีที่โตวันโตคืนจนคนเราก้าวตามแทบไม่ทัน จะด้วยก้าวติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ บางครั้งเรื่องของหัวใจจึงถูกละเลย ครั้นมาถึงวันที่มีทุกอย่างพร้อมแต่กลับไม่มีคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างในวันที่สถานะ ฐานะพร้อมก็อาจล่วงเลยวัยที่จะมาทดลองหรือปล่อยเวลาชีวิตไปกับการรอและคอยให้เจอคนที่ใช่เองตามธรรมชาติ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านความรักจึงเป็นตัวเลือกอันดับแรกและอันดับสุดท้าย สำหรับผู้ที่ พร้อมทั้งด้านการเงินและจิตใจ ที่จะเข้ามาเพื่อหาคนที่ตัวเองพอใจ และมีความต้องการที่ตรงกัน ซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลใหญ่และที่ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการธุรกิจจัดหาคู่ต้องมีเหมือนกันทุกคนนั่นก็คือ "อยากสร้างครอบครัว" สุดท้ายขอให้ทุกท่านที่กำลังหมุนตามความเป็นไปของโลก ได้พบกับผลสำเร็จในชีวิตจากความที่คุณทุ่มเททำงานเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีและมั่งคง และพบเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มกันและกันก่อนวัยที่จะร่วงเลยไป บางครั้งเราอาจต้องตัดสินใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้น และทำทันทีที่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้ว การผลัดวันประกันพรุ่งหรือปลอบประโลมใจว่าวันข้างหน้าอาจจะเจอคนคนนั้นที่รออยู่ บางคนอาจคิดจะอยากมีลูกในวัยที่ร่วงโรยไปมากแล้ว ซึ่งต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่ร่วงโรยตามไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการทำให้มีบุตรยามอายุมากอาจมากกว่าค่าใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาทางด้านความรักเสียอีก ดังนั้นขอให้ทุกคนพบเจอเส้นทางชีวิตและลองตัดสินใจขีดมันด้วยตัวเองดูนะคะ ขอให้พบกับความรักที่ดีค่ะ รักตัวเองให้มากๆ ค่ะ meetnlunch ที่มา: 1. รายงาน “A sustainable population fora dynamic Singapore” (มกราคม 2013) โดยสำนักงานประชากร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเทศสิงคโปร์ จาก nptd.gov.sg 2. บทความ “Singapore uses 'modern fairytales' to warn women of declining fertility” โดย Kate Hodal (22 มีนาคม 2013) จาก theguardian.com thesingaporeanfairytale.com 3. นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 6 4. http://www.eastasiawatch.in.th/article.php?id=20 5. “ญี่ปุ่นเร่งกระตุ้นคนมีลูก รัฐเสนอแจกเงิน - อัดสวัสดิการเพียบ” ประชากรชาติธุรกิจ 12 ต.ค.2552 อ้างอิงในประชากรกับการพัฒนา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ฉบับออนไลน์ 30 ธ.ค.2552. 6. http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.php?articleid=165

ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดรับความรักและมองหาชีวิตคู่แบบจริงจัง การแต่งงานและการสร้างครอบครัว เลือกเราเป็นตัวช่วยของคุณสิครับ


สนใจบริการจัดหาคู่ ติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์บริษัทจัดหาคู่ MeetNLunch Line id: @meetnlunch (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)

คู่สำเร็จ, บริษัทจัดหาคู่,ดีที่สุด,ได้ผล,บอกต่อ,ได้แฟน,ประทับใจ,ความสำเร็จ,Testimonial , รวดเร็ว ,มีประสิทธิภาพ ,matchmaking,bangkok dating,จัดหาคู่ ,กามเทพ

MeetNLunch บริษัทจัดหาคู่อันดับ 1  

จัดเดทอย่างมีคุณภาพ ฐานข้อมูลคนโสดดีที่สุด

 • ประสบการณ์การสร้างรักมานานกว่า 13 ปี
 • สร้างคู่แต่งงานสำเร็จมากกว่า 3,000 คู่
 • มี 6 สาขาทั่วเอเชีย
 • รายแรกในไทยที่รับรองโดย Matchmaking Institute สหรัฐอเมริกา
 • มีคู่แต่งงานทุกสัปดาห์ นับเป็นกว่าพันคู่ ตั้งแต่ปี 2547
 • มีฐานสมาชิกคนโสดโปรไฟล์ดี ที่หลากหลายและมากที่สุด
 • เราจัดเดทไปแล้วกว่า 99,000 เดททั่วเอเชีย
 • 85% ของสมาชิกพึงพอใจกับการแมช
 • เราเป็นบริษัทจัดหาคู่แบบครบวงจร เป็นส่วนตัว (Exclusive)
 • มีสถาบันที่ช่วยเตรียมความพร้อม และแนะนำเทคนิคการออกเดทให้กับสมาชิกแบบ 1 on 1 ที่ MeetNLunch Academy
 • ทีมที่ปรึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • ผ่านการเทรนในเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัว มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • มีระบบการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด

ที่อยู่ : Amarin Tower, ชั้น 9 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2652-0044, 084-458-4455, 081-255-0552

เวลาทำการ : จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00 น. เสาร์ 9:00–18:00 น.

 สมัคร หาคู่ ความรัก หาแฟน

โพสต์แนะนำ

97%ของคนโสดในประเทศไทยปรารถนาความสัมพันธ์ระยะยาว อย่างไรก็ตาม 69% ไม่ได้ไปเดทเลยในปีนี้
97%ของคนโสดในประเทศไทยปรารถนาความสัมพันธ์ระยะยาว อย่างไรก็ตาม 69% ไม่ได้ไปเดทเลยในปีนี้
จากการสำรวจคนโสดในประเทศไทย 630 คน พบว่า 97% ของคนโสดต้องการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น (เพิ่มขึ้น 82% จากปีที่แล้ว) โดย 91% ต้องการแต่งงานในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม 25% ของคนโสดบอกว่าพวกเขาจะรอจนกว่า...

อ่านเพิ่มเติม

อยากเจอคนที่ใช่? แอปหาคู่ไหนดี เว็บหาคู่ไหนโดน มาดูกัน!
อยากเจอคนที่ใช่? แอปหาคู่ไหนดี เว็บหาคู่ไหนโดน มาดูกัน!
     ในปี 2562 มีประชากรสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือ ‘คนโสด’  ปัจจุบันนี้ คนไทยแต่งงานช้าลงเนื่องด้วยสาเหตุหลายอย่าง ทั้งด้านเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักทำให้ค...

อ่านเพิ่มเติม

Violet Lim เผยความลับของ Algorithms แอปหาคู่
Violet Lim เผยความลับของ Algorithms แอปหาคู่
ปฏิเสธไม่ได้ว่า MeetNLunch คือบริการหาคู่ที่ยืนยาวที่สุดของไทย ผ่านการทำมาถึง 14 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งปี 2562 ทาง MeetNLunch ก็มีการทำวิจัยด้านพฤติกรรมการออกเดทของคนโสดเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา แถมปีนี้มา...

อ่านเพิ่มเติม

สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท
100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ
สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท
100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ

  หญิงชาย
  สนใจสมัครรายการ Take Me Out Thailand
  สนใจไม่สนใจ

  การส่งแบบสอบถามนี้ ถือว่าคุณยอมรับนโยบายการบริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของมีท แอนด์ ลันช์

  เวปไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google